giulietka, erotyki

15 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest giuliet­ka.

algebra uczuć

lu­bię kiedy przed zmierzchem
otu­lasz mnie spoj­rzeń grafitem
gładzisz mi włosy uśmiechem
z twarzy zdej­mu­jesz maski

zsu­wając wzro­kiem koszulę
ot­wierasz ra­mion skorupę

a później
na roz­grza­nej ziemi
leżymy na no­wo stworzeni
i z zam­knięty­mi oczami
liczy­my już tyl­ko tej nocy
na spa­dające gwiazdy 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 2 września 2016, 12:53

wbrew prawom grawitacji

nie szu­kałam ciebie na siłę
a jed­nak było pi­sane że przyjdziesz
choć uciekając przed sercem
przeszłam wzdłuż i wszerz samą siebie

w przypływie nie­chcianych uczuć
za­nurza­my się co­raz głębiej

choć wiemy
że jeszcze nie raz
przyj­dzie nam zno­wu utonąć
z gwiazdami
w tej sa­mej rzece 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 15 czerwca 2016, 09:47

między myślami a brzegiem ust

nie wiem czy cza­sem pamiętasz
że cała jes­tem kobietą
choć ściągam cię myślami
mam jeszcze ciało i krew

us­ta trzy­mam na kłódkę
i to co płonie w źrenicach

ale gdy kiedyś znowu
zasłonisz mnie ramionami
mogę dłużej na wodzy
nie ut­rzy­mać języka
ani rąk
ani ust 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2016, 15:02

nie dotykając sedna

od­chodzę od twoich zmysłów
a jed­nak nie umiem się powstrzymać
kiedy pod­nosząc wzrok
przek­raczasz wszel­kie granice

i gdy zat­rzy­mujesz spojrzenie
na skraju
odjętej mi od ust filiżanki

niemal czuję jak ześliz­gując się z ramion
gu­ziki mi w su­kien­ce rozpinasz
i z zam­knięty­mi oczami
pochy­lasz się nad szklanką
do­tykając us­ta­mi jej brzegu
jak­byś sa­mym oddechem
całował mo­je nadgarstki 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 3 października 2015, 17:55

woda na młyn

cza­sem mi przechodzisz przez myśl
choć dla mnie niepisany
jak list
niewysłany
co prze­padł jak ka­mień w wodę

cza­sem tak na mnie patrzysz
jak­byś
nie tyl­ko czy­tał z moich ust

i każdym nieos­trożnym muśnięciem
przy­pomi­nasz
że w żyłach za­miast krwi
miewam od nad­gar­stków do stóp
pod­sy­cany twym spojrzeniem
złoty ogień 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 8 lutego 2015, 19:45

skraj(nie)

nie ufam swoim zmysłom
kiedy pod­chodzisz zbyt blisko
za­cis­kam moc­no powieki
gdy szept prze­nika przez skronie

nie wol­no nam mówić nic
ale zdradza nas wszystko

im bar­dziej mimochodem
mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku
tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz
i ra­mion ska­lis­te granie 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 25 października 2014, 16:24

Nienasycenie

w ciche bez­gwiez­dne noce
zak­wi­ta we mnie samotność
choć myśla­mi otu­lam się w mroku
przeszy­wasz na wskroś moją pustkę

kiedyś za je­den twój dotyk
tak łat­wo od­dałabym ciało

a ty wciąż pat­rzysz uparcie
a to­bie wciąż jeszcze mało
krad­niesz mi sny pocałunkiem
i chciałbyś na włas­ność mieć duszę 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 1 lutego 2014, 17:10

Odkurzone zaklęcia

rzu­całam pełny­mi garściami
na szalę
nasz śle­py los
twój nieod­party urok i moją niewierną urodę

wyb­lakłych przy­siąg echo
co­raz bar­dziej nie­czułych
na wiatr

i ser­ce
co­raz cięższe od westchnień

a wszystko
jak ka­mień w wodę 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 16 lipca 2013, 18:46

Zielona alkowa

jak tra­wa ugi­nam się
pod ciężarem twoich dłoni
pełnych pie­szczot słodko-gorzkich
jak wianki

bo­se stopy
piszą brailem epilog
ro­man­su wśród kwitnących ziół toni

a po zmie­rzchu wtu­lona w twój oddech
na siana po­wab­nej pościeli
usy­pia moją ostrożność
cy­namo­nowa woń macierzanki 

erotyk
zebrał 30 fiszek • 10 lipca 2013, 19:42

lato w odcieniu lila bez

od spoj­rze­nia do spojrzenia
co jak flesze
roz­praszają mój wzrok
i niespokojnaM

szu­kasz mnie
gdy ko­lej­ny już wrzesień
ba­bim la­tem mo­je zmysły omota

i uwie­dzie słod­kich ziół zapachem
i za­mie­szkam w twoich myślach
bez
wolna 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 4 lipca 2013, 19:28

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne