giulietka, felietony

3 teksty (fe­lieto­ny) – auto­rem jest giuliet­ka.

Stacja dzieciństwo

Naj­trud­niej po­godzić się z tym, że na zwrot­ni­cach życia mi­jamy się niepos­trzeżenie sa­mi ze sobą. Pędzi­my z prędkością światła w nar­ko­tycznym śnie wa­riata, a gdy nag­le trze­ba się zat­rzy­mać, wy­siada­my na tej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2016, 09:59

O odległości między wierszami

Mówią, że naj­trud­niej kocha się na od­ległość, co z oczu to z ser­ca, a nieobec­ni nie mają prze­cież rac­ji, na­wet rac­ji by­tu. Pa­mięć by­wa za­wod­na, tęskno­ta niew­dzięczna, a wier­ność po­dob­no dziś jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 11 fiszek • 8 lutego 2016, 14:03

Bezsenność

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że ko­biety za­sypiają le­piej od mężczyzn, bo mają czys­tsze su­mienia. Bar­dzo długo nie zgadzałam się z tym. Sta­wały mi przed ocza­mi wszys­tkie niep­rzes­pa­ne no­ce, kiedy sen z oczu spędzały [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 10 fiszek • 13 czerwca 2014, 09:29

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 sierpnia 2018, 23:00yestem sko­men­to­wał tek­st okruchy

11 sierpnia 2018, 20:55kati75 sko­men­to­wał tek­st tuż za pro­giem

10 sierpnia 2018, 05:50giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

10 sierpnia 2018, 05:48giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 16:09marka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

9 sierpnia 2018, 16:08marka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 09:14kati75 sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 09:06giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 08:46giulietka sko­men­to­wał tek­st ***