giulietka, myśli

335 tekstów (myśli) – auto­rem jest giuliet­ka.

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • przedwczoraj, 07:06

Miłość cię nie osądza, os­karża cię włas­ne serce. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 lutego 2018, 08:56

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

I chleb pow­szed­ni sma­kuje pos­ma­rowa­ny miłością. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2017, 09:24

Obo­lałe sto­py to być może dro­gow­skaz, że jes­teś na właści­wej drodze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2017, 07:42

Naj­smut­niej­sze stworze­nie we wszechświecie: to, które nie wie­rzy Stwórcy.


Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2017, 10:37

Trud­no wy­ciągnąć rękę, mając ty­le asów w rękawie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lutego 2017, 09:34

Wolę mieć ciebie na wy­ciągnięcie dłoni niż w garści. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2016, 07:23

w przypływie uczuć dzieli nas niejed­no może

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2016, 07:16

jes­teśmy dziećmi światła
może dla­tego ty­le w nas od-cieni

insp.Adnachiel 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 czerwca 2016, 09:57

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]