giulietka, myśli

333 teksty (myśli) – auto­rem jest giuliet­ka.

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

I chleb pow­szed­ni sma­kuje pos­ma­rowa­ny miłością. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2017, 09:24

Obo­lałe sto­py to być może dro­gow­skaz, że jes­teś na właści­wej drodze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2017, 07:42

Naj­smut­niej­sze stworze­nie we wszechświecie: to, które nie wie­rzy Stwórcy.


Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2017, 10:37

Trud­no wy­ciągnąć rękę, mając ty­le asów w rękawie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lutego 2017, 09:34

Wolę mieć ciebie na wy­ciągnięcie dłoni niż w garści. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2016, 07:23

w przypływie uczuć dzieli nas niejed­no może

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 sierpnia 2016, 07:16

jes­teśmy dziećmi światła
może dla­tego ty­le w nas od-cieni

insp.Adnachiel 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 czerwca 2016, 09:57

To nie słowa się zużyły, to ludzie sta­li się zbyt nie(do)słowni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 marca 2016, 08:24

Kłam­stwo na­wet w białych ręka­wiczkach ma lep­kie dłonie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lutego 2016, 08:32

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:07Naja sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 11:42giulietka sko­men­to­wał tek­st errata

wczoraj, 10:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:50giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:05giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiem, że to głupie, [...]

wczoraj, 09:03giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus