giulietka, poezja, strona 79

789 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest giuliet­ka.

Zatopione miasto

Tyl­ko w bez­gwiez­dne no­ce przychodzą ta­kie słowa
Które z na­tury swej płoche, ro­zum przed świ­tem chowa
Tyl­ko gdy mnie nie słyszysz, mogę je głośno powtarzać
Bo w sa­mot­ności ciszy naj­le­piej się ser­ce spowiada

Kiedy mrok miasto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 października 2010, 08:37

Wiersz zmyślony

Kiedy gu­bię rytm kroków ser­ca, co przyspiesza
Gdy nie znam kierun­ku dni w cieniu rozproszonych
Przychodzi nag­le chwi­la jas­ności, co ser­ce wzrusza
I sta­je się od­po­wie­dzią dla py­tań niepostawionych

Cza­sem le­piej w po­korze od­dać ciszy pokłonem
uwielbienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 12 października 2010, 12:16

Senny pejzaż

Jak złote ziar­nka pias­ku me­go ser­ca klepsydra
Uro­niła chwilą je­go miaro­we bicie
I czuję jak każdy od­dech z jas­ności duszę okrada
I od­chodzi by dom mój bu­dować w błękicie

Czas, blis­ki ku­zyn wiat­ru, zboża mych dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 października 2010, 07:13

Zaklęcie

Przyjdź na roz­sta­je moich dróg.
Gwiez­dne­go pyłu garść na drogę rzuć.
Roz­kołysz znów me­go ser­ca ciszę.
Chcę w śpiewie wiat­ru zaw­sze szept twój słyszeć.

Obej­mij znów ciepłem pro­mieni gwiazd.
Otul błęki­tem gasnący oczu blask.
Nie py­tam czy sen to, czy mo­je życie,
Gdy czuję muśnięcie twej dłoni o świcie.

Zos­tań, nim słońce roz­proszy mrok.
Trwaj, na­wet gdy światło tra­ci swą moc.
Bądź cichym por­tem w burzy mych myśli.
A jeśli znik­niesz... wróć, lub znów się przyśnij! 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 października 2010, 07:25

Jeśli...

Widzę twój ob­raz wszędzie,
Choć nie spo­tykam nigdy
Słyszę sze­lest szeptów
Bliżej niż przy skroni
Wszys­tko co dotąd obce
Nag­le stało się własne
Wszechświat sta­je się mały
Gdy ser­ce czy­jeś oswoisz
Przeglądam się zdumiona
W twoich myśli błękicie
Zbieram is­kry w ramiona
Rozsypane [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 września 2010, 07:33

Pieśń bez pożegnania.

Gdzie w bez­sze­les­tnej ciszy serca
Zadrży muśnięciem światła promień,
Aniel­ską jas­ność szept roznieca
Nieśmier­telnej pieśni rodząc płomień.

Tam w nut zaklętej ser­ca gamie
Ten dźwięk naj­mil­szy znów usłyszysz.
Połóż mi dłoń na duszy ramię.
Pieczęcią bądź mych wspom­nień ciszy.

W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 września 2010, 07:10

Azyl Notre Dame

Gdzie wzno­si się ka­ted­ra uczuć,
Słowa klękają u jej bram
I nie śmiem pod­nieść na­wet wzroku
Na twarz prze­cud­nej Not­re Dame

W tej ciszy mod­litw korowody
Snują się w na­wach niczym dym
Zgaszo­ne świece mo­jej duszy
Top­nieją do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 września 2010, 07:14

Pro memoria

Zja­wiłeś się na brze­gu wys­py mo­jej ciszy
Na ska­lis­tym ur­wisku małego skraw­ka życia
Od tej po­ry w mo­jej sa­mot­ni nic in­ne­go nie słyszę.
Prócz Two­jej pieśni w ryt­mie ser­ca bicia.
Na moim smut­nym lądzie duszy
Są miejsca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 września 2010, 00:29

Bajka o człowieku, któremu urosły skrzydła.

Gdzie woal mgły przyk­ry­wa las,
na wzgórzu pod księżycem
był kiedyś człowiek i był ta­ki czas,
że ser­ca prąd zmienił bieg życia.
Ka­mien­ne scho­dy, murów chłód,
i mgły dy­wany wkoło,
W objęcia wzięły zlęknione dziecko,
jak skrzydła tutejszych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 sierpnia 2010, 10:27

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 września 2018, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 18:27yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 05:35giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 17:46onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 05:51giulietka sko­men­to­wał tek­st minięcia

11 września 2018, 05:46giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 18:54Polna sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

27 sierpnia 2018, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st mayday

27 sierpnia 2018, 06:28giulietka sko­men­to­wał tek­st zawiła wiel­kość względności z wiel­kim [...]