giulietka, poezja, strona 79

792 teksty (poez­ja) – auto­rem jest giuliet­ka.

Nasz pierwszy walc

Spadła z nieba marzeń gwiazda
Spójrz ak­sa­mit się kołysze
Blas­ku smu­ga dźwięk ten skradła
I przer­wała mroczną ciszę

Marzeń sen­nych karuzela
Mlecznej dro­gi mknie śladami
Tęsknych tonów dźwięk rozdziera
Mrok ciem­ności między nami

Niebo nag­le się otwiera
Ma­gią dłoni twej wzniesionej
Gwiazd [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 października 2010, 09:33

* * *

Cza­sem sen naj­piękniej­szy, ten co się wca­le nie śnił
Pos­tać, co na ja­wie przychodzi, także by­wa wyśniona
Cza­sem naj­wier­niej cze­ka, ten co nie przyrzekał,
A naj­bliższa dusza oceana­mi błęki­tu oddalona.

Pus­tka przychodzi często, gdy róg obfitości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 października 2010, 15:56

Krajobraz uczuć

Na mo­jej duszy łące wyb­lakły już motyle
Zieleń soczys­ta daw­no szro­nem łez pokryta
A słońce twych uśmiechów ma­luje rzęs pokłonem
Ko­ron­ki kruche wspom­nień we­lonem mgły osnute.

I choć w ser­ca kom­na­tach tlą się jeszcze świece,
Które zapłonęły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 października 2010, 08:51

Zatopione miasto

Tyl­ko w bez­gwiez­dne no­ce przychodzą ta­kie słowa
Które z na­tury swej płoche, ro­zum przed świ­tem chowa
Tyl­ko gdy mnie nie słyszysz, mogę je głośno powtarzać
Bo w sa­mot­ności ciszy naj­le­piej się ser­ce spowiada

Kiedy mrok miasto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 października 2010, 08:37

Wiersz zmyślony

Kiedy gu­bię rytm kroków ser­ca, co przyspiesza
Gdy nie znam kierun­ku dni w cieniu rozproszonych
Przychodzi nag­le chwi­la jas­ności, co ser­ce wzrusza
I sta­je się od­po­wie­dzią dla py­tań niepostawionych

Cza­sem le­piej w po­korze od­dać ciszy pokłonem
uwielbienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 12 października 2010, 12:16

Senny pejzaż

Jak złote ziar­nka pias­ku me­go ser­ca klepsydra
Uro­niła chwilą je­go miaro­we bicie
I czuję jak każdy od­dech z jas­ności duszę okrada
I od­chodzi by dom mój bu­dować w błękicie

Czas, blis­ki ku­zyn wiat­ru, zboża mych dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 października 2010, 07:13

Zaklęcie

Przyjdź na roz­sta­je moich dróg.
Gwiez­dne­go pyłu garść na drogę rzuć.
Roz­kołysz znów me­go ser­ca ciszę.
Chcę w śpiewie wiat­ru zaw­sze szept twój słyszeć.

Obej­mij znów ciepłem pro­mieni gwiazd.
Otul błęki­tem gasnący oczu blask.
Nie py­tam czy sen to, czy mo­je życie,
Gdy czuję muśnięcie twej dłoni o świcie.

Zos­tań, nim słońce roz­proszy mrok.
Trwaj, na­wet gdy światło tra­ci swą moc.
Bądź cichym por­tem w burzy mych myśli.
A jeśli znik­niesz... wróć, lub znów się przyśnij! 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 1 października 2010, 07:25

Jeśli...

Widzę twój ob­raz wszędzie,
Choć nie spo­tykam nigdy
Słyszę sze­lest szeptów
Bliżej niż przy skroni
Wszys­tko co dotąd obce
Nag­le stało się własne
Wszechświat sta­je się mały
Gdy ser­ce czy­jeś oswoisz
Przeglądam się zdumiona
W twoich myśli błękicie
Zbieram is­kry w ramiona
Rozsypane [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 września 2010, 07:33

Pieśń bez pożegnania.

Gdzie w bez­sze­les­tnej ciszy serca
Zadrży muśnięciem światła promień,
Aniel­ską jas­ność szept roznieca
Nieśmier­telnej pieśni rodząc płomień.

Tam w nut zaklętej ser­ca gamie
Ten dźwięk naj­mil­szy znów usłyszysz.
Połóż mi dłoń na duszy ramię.
Pieczęcią bądź mych wspom­nień ciszy.

W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 września 2010, 07:10

Azyl Notre Dame

Gdzie wzno­si się ka­ted­ra uczuć,
Słowa klękają u jej bram
I nie śmiem pod­nieść na­wet wzroku
Na twarz prze­cud­nej Not­re Dame

W tej ciszy mod­litw korowody
Snują się w na­wach niczym dym
Zgaszo­ne świece mo­jej duszy
Top­nieją do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 września 2010, 07:14

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne