giulietka, strona 122

1216 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

Gdziekol­wiek jes­teś, jeśli ciągle słyszysz głos swe­go ser­ca, jes­teś w domu. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 16 lipca 2010, 08:33

Miała oczy anioła, bos­kie ciało i niebiański dotyk...
...jed­nak przy bliższym poz­na­niu
diabel­nie męczące oka­zały się te cnoty! 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 lipca 2010, 08:46

Pa­radoks sercowy

Ser­ce nie sługa!
Spot­kałeś miłość życia, uwiodła cię druga. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 14 lipca 2010, 09:00

Od­bi­cie naszej duszy naj­dokład­niej od­bi­jają ser­ca naszych dzieci. Im więcej mają wad, tym głębszy rachu­nek su­mienia na­leży uczy­nić so­bie i tym bar­dziej je kochać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 lipca 2010, 20:18

Życie to opo­wieść pi­sana ser­cem. Białe kar­ty to dni, które minęły bez uczuć, nie zos­ta­wiając żad­ne­go śladu... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 lipca 2010, 09:33

Człowiek przychodzi na świat z dwo­ma skrzydłami: wol­nością i miłością.
Jeśli poz­wo­li ob­ciąć so­bie jed­no z nich, sta­nie się ku­lawym aniołem i niepełnos­praw­nym człowiekiem.
Jeśli stra­ci oba, sta­nie się demonem. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 marca 2010, 16:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 marca 2018, 09:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

1 marca 2018, 09:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

23 lutego 2018, 17:54marka sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

17 lutego 2018, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec

17 lutego 2018, 11:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Popielec