giulietka, strona 122

1228 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

Bliźni

W łyżce wo­dy chciał uto­pić wszystkich,
bo nies­te­ty bar­dzo płyt­kie miewał myśli. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 28 lipca 2010, 12:23

Po­zory często mylą, lecz ich żywot krótki.
Głupiec, na­wet w todze, będzie zwykłym głupkiem. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 27 lipca 2010, 12:06

Gdy będziesz wy­biegał w świat w poszu­kiwa­niu szczęścia, uważaj by go nie roz­deptać. Ono może dziś cze­kać na pro­gu twe­go domu. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 lipca 2010, 11:13

Miała ser­ce z kamienia.
Każdy kto ją po­kochał, w Sy­zyfa się zamieniał. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 25 lipca 2010, 14:58

Tych, którzy kpią so­bie ze śmier­ci, życie mu­siało srodze okpić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 24 lipca 2010, 09:50

Nieświadomy

Gdy ją przez próg swe­go do­mu przenosił,
nie wie­dział, że wszel­kie gra­nice przekroczył. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 lipca 2010, 08:55

Ro­bin­son, gdy zo­baczył na wys­pie śla­dy człowieka,
ucałował je...
Człowiek człowieko­wi szczęściem. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 lipca 2010, 09:08

Wybredna

Niejed­ne­go Księcia w życiu całowała,
lecz do­piero z Żabą roz­koszy doznała. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 21 lipca 2010, 09:04

Kiedy ktoś się w to­bie za­kocha, jest w sta­nie po­kochać na­wet ka­mień, jeśli znaj­dzie na nim choćby ślad twej stopy... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 lipca 2010, 09:44

Kłam­stwo ub­ra­ne w naj­piękniej­sze słowa,
przy na­giej praw­dzie mu­si się schować. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 19 lipca 2010, 09:09

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne