giulietka, strona 3

1228 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

na marginesie

pod ok­na­mi fru­wają modraszki
od świ­tu coś wi­si w powietrzu
światło dnia ga­si lataranie
wiatr - os­tatnie zapałki

na biur­ku w złotym kurzu
do­gory­wa poezja

chciałam ci ty­le powiedzieć
ale nau­czyłam się już ważyć słowa

nie było nam wi­dać pisane

nie wszys­tko udźwigną kartki 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 stycznia 2018, 13:21

pół na pół

spot­ka­nie to ta­ka opowieść
która zdarza się każde­mu choć raz
a ty­le w niej zna­jomych twarzy
i ta myśl
że to wszys­tko już było

kiedyś tra­fisz na swoją kroplę
przyl­gniesz do niej
jak ćma do ognia

sta­niesz w pro­gu jak zbi­ty pies
co w oczach ma już tyl­ko miłość 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:20

przytul(m)nie

ko­lej­ny świt
nie tyl­ko we mnie jeszcze słońce nie wzeszło
od­bi­jam się wzro­kiem od luster
roz­my­wa się w ok­nach świat

coś tam tli się
jak wie­czna lam­pka w ołtarzu
ale drżę o nią
z każdym podmuchem

gdy­byś tyl­ko mógł wejść tam na palcach
dom­knąć cichut­ko drzwi
byłoby ciep­lej i jaśniej
i ucichłby we mnie ten wiatr 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:05

niebo jest nam pisane

wiatr smut­no gwiżdże w kominie
w ser­cach ze­garów śpi śmierć
i śmieje się słod­ko przez sen
lecz my wiemy to sa­mo co ona

jes­teśmy pyłkiem w kosmosie
a jed­nak nie mu­simy się bać

gdziekol­wiek Bóg nas zawiesi
trze­ba tyl­ko nadzieją nam świecić
a po­tem spa­dać jak gwiazdy
pros­to w ziemi ot­warte ramiona 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 stycznia 2018, 09:03

w mgnieniu oka

mi­jamy się nie tyl­ko wzrokiem
na ko­rytarzach dni naszych
aż zapłonie coś w nas z pier­wszą gwiazdą
przem­knie cieniem uśmie­chu przy stole

za­pali zmrok w oczach świeczki
ktoś włoży w rękę opłatek

po­pat­rzę wte­dy bezradnie
cze­go mogę ci życzyć
skoro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 grudnia 2017, 07:21

w moim magicznym domu*

pa­rujące obłoki
znad czajnika
sza­lik mi­mocho­dem rzucony
na krzesła poręczy
niedom­knięte szuflady
list nie wyjęty ze skrzynki
up­chnięte na pa­rape­cie ręka­wiczki od pary

ta­ki nasz pow­szed­ni bałagan

a ty­le w nim się mieści
his­to­rii nieopisanych
wyz­nań niewyszeptanych
i cały sek­ret szczęścia

które jest tak codzienne
że aż nie do wiary 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2017, 09:37

nie mogę się przełamać

ob­rus is­krzy się w bieli jak niedocze­kany śnieg
świece ro­nią łzy woskiem

czas jak­by stanął w miejscu
i aż trud­no uwie­rzyć
że to już nasza kolej

a we mnie pełno jest
nak­ry­tych pus­tych miejsc
dla tych z który­mi już więcej nie usiądę przy stole 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 grudnia 2017, 07:26

adventus

na uli­cach wiel­kich miast wyścig świateł
kuszą nas światłowody
płyniemy z prądem bez ce­lu wiel­ki­mi autostradami

a ktoś ka­zał pros­to­wać nam ścieżki

jak da­leko uciek­li­byśmy od Ciebie
gdy­byśmy nie upadali

a Ty porzu­ciłeś niebo
żeby je ludziom przychylić

pat­rzę na Ciebie w żłóbku
i oczom nie mogę uwierzyć
kim dla Ciebie mu­siał być człowiek
że zechciałeś być ta­ki mały 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 grudnia 2017, 07:52

zimowe jabłka

grudzień przyszedł zno­wu zbyt wcześnie
ogołocił jarzębi­nom ra­miona
ściął szro­nem wy­bujałe ścieżki
po których wspom­nieniami błądzimy

a mnie się śnią wciąż bez końca
zry­wane twoją dłonią czereśnie
i cisną na us­ta wiersze
jak doj­rzałe sier­pniowe maliny 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:02

adresat nieznany

tam­ta zi­ma wciąż mi się śni
nos na szybie
za­pach świeżej drożdżówki
i uśmiech
ciepły jak lam­pa za­wie­szo­na nad stołem

blask og­nia
grający na kaflach
przez niedom­knięte drzwi

gasną światła
roz­my­wa się obraz
ale we mnie wciąż będzie żył
ten stół
tam­ta zima
te okna
i dom pod naj­tros­kliw­szym aniołem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 grudnia 2017, 09:54

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne