giulietka, strona 3

1220 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

zimowe jabłka

grudzień przyszedł zno­wu zbyt wcześnie
ogołocił jarzębi­nom ra­miona
ściął szro­nem wy­bujałe ścieżki
po których wspom­nieniami błądzimy

a mnie się śnią wciąż bez końca
zry­wane twoją dłonią czereśnie
i cisną na us­ta wiersze
jak doj­rzałe sier­pniowe maliny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:02

adresat nieznany

tam­ta zi­ma wciąż mi się śni
nos na szybie
za­pach świeżej drożdżówki
i uśmiech
ciepły jak lam­pa za­wie­szo­na nad stołem

blask og­nia
grający na kaflach
przez niedom­knięte drzwi

gasną światła
roz­my­wa się obraz
ale we mnie wciąż będzie żył
ten stół
tam­ta zima
te okna
i dom pod naj­tros­kliw­szym aniołem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 grudnia 2017, 09:54

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godziny 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 grudnia 2017, 09:34

znalezione

resztki no­cy ka­pią na dachy
płaczą ryn­na­mi ulice
zim­nym blas­kiem kłamią w oczy wystawy

ku­limy się
cho­wając ręce w kieszenie
a prze­cież nie jes­teśmy tu sami

cza­sem ktoś sza­lik zostawi
na ławce
lub jedną rękawiczkę

jak nieod­czy­taną wiadomość

a może rzeczy martwe
wca­le nie są ta­kie złośliwe
a ty­le mogą o nas powiedzieć

i choć wie­cznie dokądś biegniemy
zaw­sze na ko­goś czekamy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 grudnia 2017, 08:49

zanim

"Wiesz, kiedyś przyj­dzie dzień, w którym będziemy mu­sieli um­rzeć, ale wcześniej będą jeszcze te wszys­tkie inne"

choćbyś chodził włas­ny­mi ścieżkami
nie uciek­niesz przed krzyżem
cier­pienie jest nam pisane
jak pa­pilar­ne linie

a jednak
nie myśli o cierniach
ten kto ho­dować chce róże

więc za­nim przyj­dzie dzień
kiedy trze­ba będzie stąd odejść
muszą się jeszcze nam zdarzyć
te wszys­tkie chwi­le inne 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 grudnia 2017, 09:10

przesilenie jesienne

do­gasające astry
fiole­tem ma­mią nas w nocy
i nieśmier­telne wrzosy
kładą się miękko pod drzwiami

a potem
długo długo
jest zima

a może zbyt późna jesień

a my za pier­wszym śniegiem
wy­pat­ru­jemy oczy
i częściej niż na grypę
z tęsknoty
tu umieramy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 listopada 2017, 07:46

od rzeczy

je­sienią jest ja­koś inaczej
w kuchni jasno
zmrok się skra­da pod oknem

nad pa­rującym czajnikiem
od­pra­wiam pow­szed­nie czary

powłóczys­tym spojrzeniem
omiatam twój pro­fil nad motkiem

znów plotę
od rzeczy
trzy po trzy

i zat­war­działy samotnik
może być cza­sem do pary 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 listopada 2017, 10:33

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 listopada 2017, 08:37

iskra

bez względu na ko­lor nieba
pat­rzę w górę z tym sa­mym uśmiechem

a może nie całkiem przypadkiem
spa­damy tak da­leko od gwiazd

jak dzieci
pod gołym niebem
szu­kamy wśród nich odpowiedzi

a Bóg tak pięknie wymyślił
że cały sek­ret tkwi w nas 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 listopada 2017, 11:19

kobieca logika

znów biją dzwony
a czas
tak cicho pod ok­na­mi przemyka

miałam szczęście nie no­sić zegarka
i nie do­mykać drzwi

za pięć dwunasta
za­raz wrócą anioły
od­winę je jak prezenty
z zapląta­nego szalika

pół życia
całe szczęście
dwa światy
cały ty 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 października 2017, 07:22

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 19:05yestem sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 13:14.Rodia sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 09:10kati75 sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 08:07giulietka do­dał no­wy tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 07:42giulietka sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

19 czerwca 2018, 18:47yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

19 czerwca 2018, 08:53giulietka sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

19 czerwca 2018, 08:49giulietka sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

18 czerwca 2018, 18:05yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...