giulietka, strona 4

1220 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

prośba

nie za­mykaj okiennic
nie spędzaj im z po­wiek snu
dopóki noc się tli
jak łza prze­bita na rzęsie

nie zat­rzy­muj cieni pod oknem
życie jest tam
nie tu

choć na us­tach czu­jemy już przedsmak
po dru­giej stro­nie trwa uczta

nie cze­kaj na mnie zbyt długo
gdy które­goś dnia nie przybędę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 października 2017, 12:13

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmiertelnik 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 października 2017, 08:26

rosa na szybie

nie płacz
cień to stróż słońca
a krzyż to ta­ki drogowskaz
że trze­ba się z drogą oswoić

słońce na kil­ka dni zaszło
lecz nim oczy z roz­paczy obetrzesz
które­goś po­ran­ka znów wstanie

kiedy zniknę ci z oczu
nie gaś w ok­nach błękitu

rozłąka wpi­sana jest w miłość
jak mgły nad łąka­mi w świtanie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 października 2017, 09:48

sezon na astry

światła w do­mu po dru­giej stro­nie ulicy
zaw­sze są jak­by cieplejsze

na­wet wrzosy
przek­wi­tają najpiękniej
na prze­ciw­ległym balkonie

py­tasz mnie
jak to się stało
że ciągle przy to­bie jestem

nie mówię nic
prze­cież życie pisze naj­lep­sze wiersze

cho­wam się w twoich objęciach
jak niedo­kończo­ny list

tej zi­my znów so­bie nie kupię
ciepłych rękawiczek
bo od tam­tej jesieni
nig­dy nie marzną mi dłonie

mo­jemu mężowi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 października 2017, 13:09

list w butonierce

biały jak płat­ki wiśni
co z nieba spadły
ten ślub

i słowa waszej przysięgi
pieczęcią są dziś pieczęci

niech wasza piękna miłość
lśni w sza­rym py­le dróg
i bezsłonecznych dni

i nie­chaj jak chleb powszedni
każde­go dnia się święci 

wiersz dnia z 11 października 2017 roku
zebrał 14 fiszek • 9 października 2017, 09:24

* * *

mówiłam
do zobaczenia
wie­działeś jak nie lu­bię pożegnań
pat­rzyłeś wte­dy bezradnie
chy­ba chciałeś już wrócić do siebie

dziś wy­padła mi z rąk słuchawka
po­toczyły się łzy po podłodze

znów ma­my piękny październik
w sam raz na da­leką podróż

zobacz
żeg­nają cię łąki
mgieł po­ran­nych chusteczką

słońce zaj­dzie dziś wcześniej

do zobaczenia
w niebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 października 2017, 12:48

na progu dni moich

noc pa­noszy się na ar­ra­sach gwiazd
nim świt
na mgły ołtarzach
hos­tię słońca w górę uniesie

dni są krótsze
te prze­de mną i we mnie

a kiedy os­tatni z nich pęknie
jak ser­ce dzwo­nu ze szkła

weź mnie na ręce i za­nieś do domu
Oj­cze nasz
któryś jest w niebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 września 2017, 10:09

imię nadane sercu

jest w to­bie cisza skoszo­nych łąk
i kor­mo­ranów wrzask
jest sek­ret po­ran­nych mgieł
i kro­pel szept na ulicy

przychodzisz nag­le jak świt
i zni­kasz niepos­trzeżenie jak zmierzch

ale jes­teś wciąż tą samą melodią
która gdzieś we mnie gra
i tańczy znów wokół świat
choć nikt jej
prócz ciebie
nie słyszy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 września 2017, 08:40

przed słowikami

roz­widlają się dro­gi za domem
co­raz da­lej jed­na od drugiej
znikła mi two­ja sylwetka
na­wet ze wspom­nień ścieżek

pochy­lam się nad kar­tki pustynią
ale słowa nie chcą popłynąć

zat­rzasnęłam na klucz złotą klatkę
ale skrzydła są po to by fruwać
więc wy­mykam się ze snów każdej nocy
pod twoich okien wybrzeże 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 września 2017, 10:24

głucho nie-my

tej je­sieni nie słyszę twych kroków
na liścias­tej po­sadzce ogrodu
choć wciąż jes­teś frag­mentem melodii
która sta­le przepływa prze­ze mnie

ale jest ta­ka cisza pod żebrem
która drży
gdy jej nikt nie kołysze

jeśli też ją kiedyś usłyszysz
opo­wie ci o mnie najwięcej 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 września 2017, 13:12

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 19:05yestem sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 13:14.Rodia sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 09:10kati75 sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 08:07giulietka do­dał no­wy tek­st słona wo­da

przedwczoraj, 07:42giulietka sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

19 czerwca 2018, 18:47yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

19 czerwca 2018, 08:53giulietka sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

19 czerwca 2018, 08:49giulietka sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

18 czerwca 2018, 18:05yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...