giulietka, ulubione teksty

3044 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie wszys­tko złoto co świeci pustkami. 

myśl • 1 marca 2018, 13:28

Ni­by zi­ma a śniegu ni ma.. 

myśl • 28 lutego 2018, 08:42

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota • 13 lutego 2018, 16:05

Spacer

Stąpam po niebie, sam gdzieś bez celu
szu­kając tych, których dziś z na­mi nie ma.
Jes­tem zam­knięty, wie­czny labirynt
każda z tych li­ter wy­ciąga mnie z cienia.
Mo­je enig­ma, tu życie skryłem
mój kod Da Vin­ci, to [...] — czytaj całość

wiersz • 7 lutego 2018, 22:08

namęczyłem się nad własnym niedopracowaniem

spot­kałem się
w miej­scu w którym nieobecność
stała pier­wsza w kolejce

odkąd nab­rałem w niej powietrze
- pół żar­tem, pół se­rio -
jest ciężej... i mniej
schodzi mi z płuc na ziemie

tam gdzie popadnę
tam mnie nie będzie

a [...] — czytaj całość

wiersz • 3 lutego 2018, 02:28

Kryształy

Ja­kiego kształtu są dziś kryształy
dzielo­ne przez mróz i pro­mień słońca.
Ciepło po­ran­ka całe zabrały
mają zaś list od mroźne­go gońca.
W nim dob­rze wiado­mość ode mnie skryta
stop­nieje gdy uj­rzy Twój piękny wzrok.
To dzięki To­bie mogę [...] — czytaj całość

wiersz • 16 stycznia 2018, 11:16

O! A ten we lus­trze,to kto? 

aforyzm • 7 stycznia 2018, 16:46

Zdro­wych i we­sołych Świąt po No­wym Roku! 

myśl • 6 stycznia 2018, 21:05

Os­tatnie met­ry naszej ziem­skiej dro­gi, mu­simy po­konać sami... 

myśl • 31 grudnia 2017, 12:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio