giulietka, ulubione teksty

3067 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Maratończyk

Urodzo­ny wśród łez szczęścia
gołą stopą ruszył w świat.
Wte­dy był jak czys­ta kartka
którą ma za­pisać czas.

W życiu brat­niej duszy szukał
wciąż do przo­du moc­no gnał.
Wiele ra­zy się przewrócił
często nad prze­paścią stał.

Sa­mot­ność zwal­czał dystansem
Ma­raton mu bra­tem był.
Znasz tą chwi­le gdy przed metą
bieg­niesz mi­mo bra­ku sił.

Cza­su nig­dy nie dogonił
w me­dalach go jed­nak skrył
Zniszczył sta­wy, set­ki butów
lecz przy­naj­mniej wie że żył. 

wiersz • 17 sierpnia 2018, 21:30

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • 16 sierpnia 2018, 21:46

Ja się py­tom gdzie je pyton? 

myśl • 14 lipca 2018, 20:37

Jest mus

Pot­rze­buję się dos­tać do Kanady
Ale sam nie dam rady... 

wiersz • 30 czerwca 2018, 20:56

i co ja mam Ci napisać?

erotyk?

zadowolona
że to ja pier­wszy kończę
za­nim dojdziesz
do słowa

fraszkę?
że nie wsta­wiłem wyżej zna­ku zapytania

bo i tak nie odpowiadasz
czy dob­rze żyję, gdy źle się prowadzę
do nasze­go domu

może puentę
o do­mu który wra­ca do mnie
za­raz po tym [...] — czytaj całość

wiersz • 29 czerwca 2018, 20:36

dru­gi człowiek jest naj­lep­szą przykrą ko­nie­cznością egzystencji 

myśl • 28 czerwca 2018, 19:23

Wolna Wola Pana Bola

Był Pan Bo­lo, Bacharzyniok
Była As­tka Pie­cho­cino.
Był uczu­ny w piśmie człowiek
I Te­renia moc­no w mo­wie.
Każdy wo­le wol­num mić chcioł
Nik ij ni mioł - Bo­lo mioł

Bo nieważne czy istniene
Tyn jum mo kto os­tro chle­je.

Tak przy­naj­mni mu sie myśli
Pos­tawta my wi­no...
Naj­le­pi ze wiśni! 

wiersz • 24 czerwca 2018, 08:40

oddam punkt siedzenia za widzenia

więc siedzę i składa mnie w plecach
może nie tak wy­raźnie jak pi­sanie na kolanie
al­bo ko­lanach

bazgranie
nie wychodzi mi
przed sze­reg obowiązków
ani za li­nię

czas leży na wskazówkach
ja się wykładam
jak żar­cie z koszy­ka na taśmie

Pani
zza la­dy pyta
czy zbieram punkty
- pew­nie te czułe al­bo słabe -

dwie krop­le wody
i ja na trze­ciego
gdzieś so­bie kapię
na poboczu 

dziennik • 22 czerwca 2018, 13:16

O mun­dialu! Za­ra bedziemy po balu! 

myśl • 21 czerwca 2018, 19:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża