giulietka, ulubione teksty

3072 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

"Po­daj rączkę lewą, po­daj rączkę prawą..." 

aforyzm • 4 grudnia 2018, 21:19

pokój po­zos­ta­je po­między ściana­mi, jeżeli masz nierówno pod sufitem 

myśl • 31 października 2018, 21:54

"Kler", jeszcze­nie oglądałem ale to świet­ny film! 

myśl • 28 października 2018, 23:38

nigdy nie jest za późno, na późne wieczory

niepozbierany
jak os­tatnie grzy­by te­go lata
po które sięgnąłby ktoś
z sa­mego rana


i potłuczony
jak niezręczny kufel
o twar­dym szkle
co unieść próbu­je grawitację

i nie wie kiedy spadać
gdy już się przelewa


sko­ro już nie pot­ra­fię pisać
jak mam ot­wierać usta
by [...] — czytaj całość

wiersz • 16 października 2018, 19:29

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem nikim. 

myśl • 25 września 2018, 04:51

Maratończyk

Urodzo­ny wśród łez szczęścia
gołą stopą ruszył w świat.
Wte­dy był jak czys­ta kartka
którą ma za­pisać czas.

W życiu brat­niej duszy szukał
wciąż do przo­du moc­no gnał.
Wiele ra­zy się przewrócił
często nad prze­paścią stał.

Sa­mot­ność zwal­czał dystansem
Ma­raton mu bra­tem był.
Znasz tą chwi­le gdy przed metą
bieg­niesz mi­mo bra­ku sił.

Cza­su nig­dy nie dogonił
w me­dalach go jed­nak skrył
Zniszczył sta­wy, set­ki butów
lecz przy­naj­mniej wie że żył. 

wiersz • 17 sierpnia 2018, 21:30

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • 16 sierpnia 2018, 21:46

Ja się py­tom gdzie je pyton? 

myśl • 14 lipca 2018, 20:37

Jest mus

Pot­rze­buję się dos­tać do Kanady
Ale sam nie dam rady... 

wiersz • 30 czerwca 2018, 20:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża