giulietka, teksty z czerwca 2015 roku

6 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

są drogi, na których daleko mi do ludzi

cza­sami zaz­droszczę kamieniom
za­topionym na dnie mo­jej rzeki
które nie muszą nic wie­dzieć
o fa­lach nad ni­mi wzburzonych
cza­sami za­pomi­nam dlaczego
idę zno­wu ciemną doliną
modlę się wte­dy na przekór
wszys­tkim słońca zachodom
niech wiatr oszczędzi bólu moim skrzydłom
zbyt długą ucie­czką zmęczonym 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 czerwca 2015, 07:25

a lato znów przyszło nagle...

w deszczo­we popołudnia
tęskno­ta zagląda mi w oczy
w kąci­ku ust ma twój uśmiech
i ślad za­pat­rze­nia na twarzy
przez cały dzień
two­je imię
błąka mi się po ustach
ma smak doj­rzałych czereśni
z za­pom­niane­go sadu
pachnie twoimi listami
i smut­kiem skoszo­nej trawy 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 czerwca 2015, 20:35

świat którego nie było

cza­sem mgła jest zbyt gęsta
i na­wet słońce nie zdoła
przed­rzeć się tam gdzie śpi serce
pod szro­nem po­ran­ka skulone

ty­siąc lat to za mało
by przes­tać na ciebie czekać

choć rutą zak­witły ogrody
i cier­niem za­rosły ścieżki
który­mi bieg­liśmy do siebie
po roz­gwieżdżonym niebie
wieki temu
dwa kro­ki za domem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2015, 13:21

biała flaga

po­ciem­niało niebo mi w oczach
chy­ba się zbiera na burzę
wez­brało morze tęsknotą
tyl­ko wiatr może pow­strzy­mać łzy

idę zbyt długo bez ciebie
opus­toszałą plażą

chciałabym krzyknąć za tobą
ale łamią się we mnie słowa
i wbi­jają w gardło jak drzazgi

a na prze­ciw­ległym brze­gu biały szkwał
więc już nie cze­kam na świt 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 czerwca 2015, 11:08

pustostan

ciem­no tu­taj i zimno
choć nie is­tnieje ciemność
noc to tyl­ko brak światła
chłód- niedos­ta­tek słońca

a ja w słoneczne południe
umieram z wyziębienia
gdy mi­jam cię obojętnie
nad prze­paścią podłogi
ka­lecząc us­ta milczeniem
upi­jam się tęsknotą bez końca 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 czerwca 2015, 12:45

Z tobą odeszły anioły

To nie słońce dziś zaszło
tyl­ko wiatr zga­sił niebo
nie zos­ta­wiając miej­sca na błękit
ani na ludzkie łzy

od­chodząc zam­knij drzwi
i zgaś wszys­tkie gwiaz­dy za sobą

nie możesz iść da­lej ze mną
tu nie po drodze aniołom
gdzie zwykły człowiek upada
i trud­no sa­memu ze sobą

nie szu­kaj w mil­cze­niu słów
bądź zdrowy
muszę już iść 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 czerwca 2015, 10:31

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne