giulietka, teksty z grudnia 2010 roku

29 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Poszukiwacze błękitu

Wspi­nam się znów na dach świata.
Już nic nie przysłania mi nieba.
By dos­trzec błękit najczystszy,
Je­dynie zaufać le­gen­dzie potrzeba.

By zaj­rzeć znów w oczy aniołom,
Które mi do kołys­ki śpiewały
Już nie muszę się wspi­nać na palce,
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 grudnia 2010, 10:30

Jakże często śle­py los ot­wiera nam oczy. 

myśl dnia z 10 kwietnia 2015 roku
zebrała 135 fiszek • 30 grudnia 2010, 11:42

Czekając na świt

Stoję na pus­tym brzegu,
Gdzie myśli biała piana
Od­bi­ja się od skały,
Gdzie nikt nie wypatruje
Nadziei żag­li białych.

Gdzie og­nie święte­go Elma
Czas burzy przepowiadały,
Która miała wkrótce nadejść
Do cichej mil­cze­nia przystani.

Niebo na­de mną się zmienia
Prze­cięte ognia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 29 grudnia 2010, 10:15

Le­gen­da naszych serc spełnia się tyl­ko wówczas,
gdy ktoś pot­rze­buje naszych dłoni

aforyzm
zebrał 216 fiszek • 28 grudnia 2010, 11:28

Wyblakłe słowa przysiąg

Po­dając so­bie raz jeszcze zna­jome pra­we dłonie
Słowa przy­sięgi wyb­lakłe bez uniesień powtarzać,
Gdy co­raz ciszej biją serc we­sel­ne dzwony,
I daw­no już od­le­ciały mo­tyle z dusz ołtarza.

O miłości us­ta­mi spęka­nymi opowiadać,
Gdy głos ut­knął w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 grudnia 2010, 10:47

Gdy przez­nacze­nie zechce nas odnaleźć,
żad­na klątwa nie sta­nie mu na drodze. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 26 grudnia 2010, 10:27

Tajemne przejście

Przez łzy kryształowe przezrocza
Oglądam wspom­nień pejzaże
I szu­kam ra­dości skry w oczach,
Lecz tyl­ko tęskno­ty w nich morze.

Niebo ktoś od ziemi oddzielił
Ciem­ny­mi chmu­rami zwątpienia.
Cóż z te­go, że gwiazd jest tak wiele,
Gdy na moim niebie ich nie ma.

Lecz stoję wpat­rzo­na uparcie
Za li­nię, gdzie kończy się ziemia.
Tam dusza zna ta­kie przejście,
Gdzie smut­ku i bólu już nie ma. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 grudnia 2010, 08:07

Uczta cieni

Gdy wszyt­skie po­gasną świece
Umil­knie gwar szeptów wieczerzy
Poz­bieram z ob­rusów okruchy
Położę je na dno pus­tych talerzy

Na­pełnię tęsknotą puchary
Niet­knięte us­ta­mi niemymi
Ucztę ser­ca cieniom wyprawię
I do stołu za­siądę wraz z nimi

Odżyją uśmier­co­ne wspomnienia
Do tańca porwą mą duszę
Za­wiru­je pod sto­pami snów ziemia
Toast szczęścia w dłoni pok­ruszę

Lecz nim świt dnia ob­licze odsłoni
Bla­dym światłem za­rys ceini rozmyje
Nim zdążymy się słońcu pokłonić
Szty­let jas­ny snom ser­ce przebije 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 grudnia 2010, 09:49

Słowa­mi bez płomienia serc nie zapalisz. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 22 grudnia 2010, 14:55

Mu­ry wznoszo­ne z ciężkich słów ce­men­tują długie godzi­ny milczenia. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 21 grudnia 2010, 16:04

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]