giulietka, teksty z grudnia 2011 roku

19 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Szepty prześcieradeł

Pod­noszę jak hos­tię po­wieki
choć tak trudno
bez twych szeptów się budzić

Pat­rzę w ok­no z zazdrością
jak ziemia spryt­nie roz­pacz ukryła
w niewin­nej śniegu bieli

Nadzieja sza­rością śpi w oczach
wpat­rzo­nych w niebo ludzi

Sny mo­je jak ścięte kwiaty
umierają w prześciera­deł śniegach
a dłonie jeszcze twoich śladów szukają
w bez­li­tośnie gład­kiej pościeli 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 31 grudnia 2011, 10:43

(nie)pokój z widokiem

W moim ser­cu -- pustynia
Two­je -- zdrad­li­wy ocean
wi­jemy się jak wyd­my na piasku
ugi­namy jak wik­li­na na wietrze

a jed­nak -- wiesz -- to nieprawda
że między na­mi nic nie ma

sko­ro uciekając od siebie
ciągle się potykamy
o zbyt gęste od wzruszeń powietrze 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 30 grudnia 2011, 10:55

Choć los jest w naszych rękach, to my na je­go łasce. 

aforyzm
zebrał 149 fiszek • 28 grudnia 2011, 10:41

Spóźniony telegram

Spie­czo­nymi ciszą wargami
do­tykam słów twoich kropli
tak mało
a dla mnie zbyt wiele
i ginę w ich to­ni odmęcie

To prawda
mil­czałabym nadal
choć o jed­no mo­je słowo się modlisz
wiedz tylko
że w cichą noc
bez słów
chciałam po­wie­dzieć najwięcej 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 26 grudnia 2011, 20:32

Światło na progu

Cho­wam się w twoich dłoniach
jak biel opłat­ka w śniegu

Ok­ruchy chle­ba Aniołów
tęsknotą spa­dają z nieba
i świętą po­korą milczenia
klękają na duszy progu

Noc za­pali dziś świece
na człowie­czeństwa stołach

I na­wet ser­ce z kamienia
może być dob­re jak chleb
bo Cu­da rodzą się tam
gdzie zos­ta­wisz ot­warte drzwi Bogu


Ra­dos­nych Świąt życzę Każde­mu z osobna...
M.
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 24 grudnia 2011, 10:20

Szor­stkość dłoni nie uj­mu­je im ciepła.


in­spi­rac­ja Raskolnikow 

aforyzm dnia z 23 października 2017 roku
zebrał 188 fiszek • 23 grudnia 2011, 09:56

Biała piosenka

Znów białymi gwiazdami
Niebo oczy nam mami
Po niebies­kich wiodąc nas łąkach
Biel świat tu­li w ramionach
I ze słońcem w pokłonach
Klęka śniegiem w nieba przedsionkach

Brniemy sreb­rną doliną
Nim szro­nu suk­nie łzą spłyną
Po słonecznej spadną snów rzęsie
Jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 grudnia 2011, 12:52

Cza­sem ob­raz roz­paczy człowieka nie mieści się w ra­mach ludzkiej wrażliwości. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 20 grudnia 2011, 13:51

Szwalnia snów

Czas ce­ruje nam dni
wyb­lakłych fan­tazji ściegami
na marzeń kołowrotku
los co­raz cieńszą nić przędzie

Pru­je się nić życia zbyt szybko
umy­ka sens dni między pal­ca­mi

Jeszcze dwa półobroty
i ucichnie w dłoniach sze­lest satyny

Zdu­mieni w drzwiach sza­fy staniemy
ale dla naszych su­kien
miej­sca już w niej nie będzie 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 grudnia 2011, 09:59

Na jutrznię

Mgła spływa chłodem błękitu
ze szczy­tu ka­mien­nych schodów

Za da­leko dla stóp naszych niebo
więc los nam zgi­na kolana

Choć wzrok ma­my w ziemię utkwiony
tęskni­my do słońca wschodów

By na­pełnić duszy źrenice
cu­dem, który zstąpił z nieba
i rzęsa­mi Aniołów
ziemi znów dot­knął dla nas 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 grudnia 2011, 17:09

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne