giulietka, teksty z grudnia 2013 roku

10 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Kiedy coś się zgubiło

za­pat­rze­ni w pus­te miej­sca przy stole
szu­kamy dłoni
co skrzydłami są w niebie
święty Antoni
pomóż nam pogubionym
tu na ziemi
od­na­leźć ścieżki do siebie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 25 grudnia 2013, 11:51

Aby być bliżej nieba, nie trze­ba sięgać gwiazd.
Wys­tar­czy pochy­lić się nad dru­gim człowiekiem.

Ra­dos­nych Świąt wszys­tkim Cy­tato­wiczom. M 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 grudnia 2013, 08:06

sacrum silentium

nieod­ga­niony półmrok
zaklęty śpi w źrenicach
i żalu zim­na iskra
gaśnie wraz z lampionami

z nadzieją pat­rzy­my w niebo
choć dziś nie spad­nie śnieg

cze­kając w ciszy na miłość
kruchą jak opłatek
co przyj­dzie na świat tej nocy
i ka­mień w ser­cu przełamie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 grudnia 2013, 14:14

Od aniołów chcieli­byśmy uczyć się la­tać, a one ciągle uczą nas wstawać.

in­spi­red by Adnachiel 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 19 grudnia 2013, 10:55

Cza­sem staję do świata ple­cami, by osłonić ciebie od wiatru. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 grudnia 2013, 14:53

Życiorys(a)

na białej kliszy wspomnień
sze­leści niebies­ka sukienka
czy­jeś złote warkocze
wta­piają się w kłosów morze
drob­ne śla­dy na piasku
ma­luje niewidzial­na ręka
i budzi mnie dziec­ka śmiech
czys­ty jak pier­wszy krzyk
co brzmi dziś
jak łos­kot pereł
roz­sy­panych na życia podłodze
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 grudnia 2013, 19:33

Jest do­tyk, co mnie ot­wiera, kiedy zat­rzaśnie się dusza.
Wszys­tko jest w twoich rękach, nie szu­kaj in­ne­go klucza.

Dedykowane 

myśl
zebrała 35 fiszek • 8 grudnia 2013, 16:44

nieuchwytni

nie sposób połapać poranków
które wym­knęły się z rąk
ni po­gubionych szeptów
zapląta­nych w białych płatkach
na skroni

szu­kamy naszych śladów
tam gdzie nie wi­dać dziś plaży
od­bi­jamy skrzydła na śniegu
szu­kając w ciem­ności swych dłoni 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 7 grudnia 2013, 15:23

biały szept

spod pa­raso­la mrużę powieki
od ra­na mam niebo na rzęsach
jak­by anioły w pośpiechu
ze stołu kruszyły chleb

mam zim­ne dłonie
a jednak
tak mi ciepło na sercu

dookoła biało i wieje
a w ludziach top­nieje śnieg 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 6 grudnia 2013, 09:38

Zbyt sza­ry wy­daje się po­ranek po no­cy tonącej w blasku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 grudnia 2013, 10:21

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]