giulietka, teksty z kwietnia 2011 roku

28 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Tych co sieją strach, prze­ras­ta ziar­no odwagi. 

aforyzm
zebrał 132 fiszki • 30 kwietnia 2011, 10:34

Grusza

Czy można szu­kać śladów wśród trawy
Gdy kwit­nie już ko­lej­na wiosna
Ra­dości tam­tych głosów wrzawy
Uśmiechów młodych w sta­rych troskach

Szu­kam pod gruszą twe­go cienia
Gdzie słońce sto­py bo­se całowało
Tu­taj od lat nic się nie zmienia
Tyl­ko od wzruszeń niebo pociemniało

Do­tykam drze­wa zdzi­wiona lekko
Że ty­le lat tu na mnie czekało
Bo całe życie to cza­sem zbyt krótko
Aby za­pom­nieć to co się kochało 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 kwietnia 2011, 13:19

Strach przed la­taniem nas uziemia. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 kwietnia 2011, 15:55

Syn marnotrawny

Dałeś mi Pa­nie serce
które dziś już niemodne
mówią że te­raz le­piej się z nim nie obnosić
na­turę naz­byt prostą
uf­ność zbyt dziecinną
i jeszcze dziwną hardość
by mając ręce nie prosić

Dałeś mi dłonie ot­warte,
lecz za bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 27 kwietnia 2011, 16:46

In­tuic­ja jest suf­le­rem, gdy de­duk­cja nie gra roli. 

aforyzm
zebrał 158 fiszek • 26 kwietnia 2011, 09:18

Świt ocalonych

Człowieku ośle­piony od łez
zat­rzy­maj się
dot­knij ka­mienia palcami
nie widzisz Go
lecz On tu jest
pa­miętasz jak biło ci serce
gdy świat zamilkł
przy chle­ba łamaniu

Po­pat­rz
drży słońce nad na­mi
jak pur­pu­rowa pochodnia
wy­lewa z ser­ca wul­ka­nu
szczęścia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 24 kwietnia 2011, 14:32

Wbi­jając in­nym gwoździe w sto­py, chodzisz przybity. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 23 kwietnia 2011, 11:32

Getsemani

Bla­de światło struchlałego księżyca
Powróz lęku za­cis­kało na krtani
Ścis­kałeś w dłoniach krwa­wiącą tajemnicę
Ty Bóg-Człowiek
po­całun­kiem zaprzedany

Ja­kim bólem wy­pełniony był ten kielich
Ręką Oj­ca do ust Ci podany
I jak bar­dzo drżało Mat­ki serce
Gdy szep­tałeś :
"Two­ja wo­la niech się stanie"

Mil­czało niebo,
które uklękło przy Tobie
I ta cisza w której krzyczało zwątpienie
I kłam­stwo straży jak pieczęć na grobie
I ta Miłość
której nie da się przytłoczyć kamieniem 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 kwietnia 2011, 08:46

Panicz i Wiatr

Tam gdzie niebo ziemi dotyka
Pro­mieniem dnia przygaszonym
Skrzyd­la­ty wędro­wiec pos­tać spotyka
W płaszcza pochod­nię wtuloną

Wi­tają się nagłym sil­nym uściskiem
Jak daw­ni dob­rzy znajomi
I przez mo­ment stają się jed­nym błyskiem
W zmie­rzchu ta­jem­nicę wtopionym

Wiatr lek­kim szep­tem niebo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 21 kwietnia 2011, 09:18

Jeśli masz lekką rękę, nie kładź jej na sercu. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 20 kwietnia 2011, 13:19

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne