giulietka, teksty z kwietnia 2017 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

prośba

kiedy w chłod­nym spojrzeniu
stop­nieje wspom­nień szron
nie przychodź pod mój dom
w bo­les­nej ko­sa pieśni
i nie nie na­dawaj imion
niena­rodzo­nym snom

a gdy płacząca wierzba
zak­ry­je nasze oczy
zieloną wios­ny mgłą

wróć jak­by czas nie istniał
pod ska­leczo­ny dąb
i za­bierz mnie jak dawniej
na kon­wa­liowe ścieżki 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 kwietnia 2017, 07:26

sekret tancerki

nie każda noc ka­pie od gwiazd
a światło na­wet w naj­piękniej­szych oczach
kiedyś zgaśnie
jak każda tajemnica

lecz nie bój się
na­wet najgęstszy mrok
wschód słońca nam przepowiada

więc nig­dy nie trać Go z oczu
pat­rząc w Światło
jak w je­den punkt
jak wi­rująca baletnica 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 kwietnia 2017, 10:16

astronomiczna wiosna

nie było mnie w twoich snach
za­led­wie kil­ka zim
a ty­le się pozmieniało

ubyło nam trochę gwiazd
a w niebie wiatr no­we ok­na otwiera
i cały świat można pomieścić
w jed­nej dziecięcej ręce

a jed­nak gdy gasną światła
cze­kam bo­so na ciebie
w naszym zmyślo­nym ogrodzie
tam gdzie daw­niej kwitły czereśnie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 kwietnia 2017, 09:17

niebieski atrament

są gwiaz­dy
które w oczach spadają
sreb­rzys­tym szla­kiem neonów
i chmu­ry pachnące deszczem
w ko­lorze tam­tych oczu

i cichsze od skrzy­deł gołębic
szep­ty wiat­ru w zasłonach

nie py­taj mnie więc o poezję
kiedy zbyt długo milczę

tyl­ko przyjdź
weź mnie za rękę
na włas­nej skórze poczuj

in­spi­rac­ja Adnachiel 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 kwietnia 2017, 14:16

kamienie wołać będą

znów po­ziele­niały cmentarze
na przekór tym
co w nic już nie wierzą

mag­no­lie jak niewias­ty przy grobie
wszędzie muszą być pierwsze

niepot­rzeb­ny już woal monstrancjom
przez łzy prze­cież wi­dać najlepiej

a to cze­go nie chcesz zobaczyć
nim przyj­dzie świt dnia trzeciego
sa­mo po­dyk­tu­je ci serce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 kwietnia 2017, 10:41

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne