giulietka, teksty z lutego 2012 roku

20 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Zielone kręgi czasu

Choć całe życie biegniemy
wciąż nie umiemy odchodzić
na­wet gdy naszy­mi krokami
ktoś czyściec tęskno­ty odmierza

Zielo­ne oczo­doły zegarów
pa­tyno­we łzy leją strugami

A my uciekając bez przerwy
dokąd po­niosą oczy
nieświado­mie włas­ny­mi drogami
wra­camy dokąd ser­ce zmierza 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 28 lutego 2012, 16:00

Gorliwość

Tu­limy się jeszcze do siebie
jak wi­ropłatu skruszo­ne ramiona
które chciałyby choć raz dot­knąć nieba
os­tatnim nad rzęsa­mi łąk tańcem

Osłaniamy przed ciem­nym wiatrem
ciszę więdnących kwiatów

Ciepłego deszczu dotyk
niesiemy w drżących dłoniach
od­ma­wiając po­całun­ka­mi na palcach
żar­li­we miłości różańce 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 26 lutego 2012, 16:41

Papier, nożyce, kamień...

Mgła nad rzeką słów już opadła
ale słonecznych prześwitów
na szy­bie moich źre­nic wciąż nie ma

Cisza sączy się z oczu
tnąc zim­nym os­trzem szronu
pa­piero­we usta

Jeszcze chwi­la i pęknie krzykiem
mil­cze­nia szkla­na skorupa
roz­trzas­kując snów kryształy
o brzeg ser­ca z kamienia 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 25 lutego 2012, 11:10

Najpiękniej umiera się o świcie

Na­wet białe no­ce mają swój kres
od­wra­casz wzrok by nie patrzeć
jak naszych snów konstelacje
umierają w świ­tu ramionach

A ty oczy masz wciąż smut­ne jak zmierzch
i nie wskrze­si w nich słońca już nikt
choćby w jedną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 24 lutego 2012, 13:59

Nie karm ni­kogo nadzieją, gdy wiesz, że jut­ro nie zap­ro­sisz go do stołu. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 22 lutego 2012, 10:56

Nie(o)pisana

Spot­kał ją chy­ba przypadkiem
między wier­sza­mi szła
zat­rzy­mała się mimochodem
przy porzu­conym pod drzwiami
zna­ku zapytania

Umiała naz­wać w nim wszystko
co dotąd nie miało nazw
wy­pełniła w nim pus­tkę po brzegi
na­dała słowom kształt

Pew­ne­go dnia odeszła
nie zat­rzy­mał się świat
zos­tała mu tyl­ko ta cisza
nie do opisania
i kil­ka słów jak testament
lub bo­les­ny żart
i tyl­ko rze­ka szeptała
że ona mu nie pisana 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 21 lutego 2012, 15:03

Dysonans

Jest most - - tyl­ko kroków już nie ma
wiatr je smut­kiem uno­si
jak skraw­ki szczęścia pogubione
w nieunik­nionym stóp biegu

Rze­ka mil­czy pod cien­kim lodem
choć jeszcze jesienią
ty­le miała nam do powiedzenia

Ona jed­na wie
jak blis­ko można być na odległość
to tyl­ko życie płynie
a ja - - jes­tem obok
choć na prze­ciw­ległym wciąż brzegu 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 20 lutego 2012, 18:54

Do Benjamina...

Początek sty­ka się z końcem
jak noc z zarze­wiem dnia
jest ta­kie miej­sce w nas samych
gdzie niczym się od siebie nie różnią
i choć w prze­ciw­nych kierunkach
po tym sa­mym okręgu biegniemy
więc spot­kać się kiedyś musimy

Choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 17 lutego 2012, 13:49

Antrakt

Księżyc wychodzi za wcześnie
na sce­nie tyl­ko my
noc ro­bi za kurtynę
odsłaniając po raz ostatni
mis­terne naszych ciał przedstawienie

Nie będę cze­kać na znak twój
nie wejdę więcej w rolę
gdy zacznie się nasz akt

Odejdę pod­czas antraktu

Nie chcę już dłużej być
na two­jej twarzy teatrze
tyl­ko bez­radnym cieniem 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 16 lutego 2012, 16:08

Kruchość skał

Wśród niepew­nych spojrzeń
tam­tych oczu śmiałość
w ob­cych głosów gwarze
szept twój - - kołysanie

Nasz czas ocalony
w chwi­lach co mijają
w kruchości zna­nej skałom
ta­jem­ni­ca trwania
w niepew­ności zdarzeń
baszty twier­dzy ramion

Tyl­ko i aż tyle
w gwiaz­dach nam spisano
w niepew­ności pewność
w nies­tałości stałość 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 lutego 2012, 17:21

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne