giulietka, teksty z października 2010 roku

29 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

* * *

Widzę w lus­trze pa­mięci je­dynie syl­we­tek cienie
I twarzy za­rysy roz­my­te, otu­lone w mroki.
Uśmiechów świet­liste smu­gi, lis­tków dłoni drżenie
I strzępki słów z piosen­ki prze­dos­tatniej zwrotki.

Dy­my kadziedeł zasłoną kiedyś czas rozdzieliły
Unosząc nag­le ku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 października 2010, 08:19

Nie szu­kaj ślepców wśród niewi­domych. Śle­pota bo­wiem cho­robą ser­ca, nie oczu. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 30 października 2010, 08:55

Krzyż na roz­sta­ju dróg to znak, że dom jest blis­ko, ale jeszcze nie tu... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 października 2010, 09:46

* * *

A gdy zos­taną ci już tyl­ko wyb­lakłe, drżące słowa
Na­wet naj­star­szej wyszep­ta­nej spowiedzi,
Prze­razi cię kiedyś ser­ca włas­ne­go cisza grobowa.
Gdy czas roz­proszy lis­ty, nie szu­kaj w nich odpowiedzi.

W strzępach wyz­nań, co zwątpień szro­nem oprószone, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 października 2010, 17:30

Pat­rząc lo­gicznie na niektóre spra­wy możemy wiele przeoczyć. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 27 października 2010, 11:59

Kiedy zakładasz maskę, pa­miętaj aby wy­ciszyć też ser­ce, bo ono zdradzi to, co niewi­doczne dla oczu. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 25 października 2010, 14:58

Miłość... jakże często "za późno" i niemal zaw­sze "nie w porę",
jak róże co chcą raz jeszcze zak­witnąć przed pier­wszym mroźnym wieczorem...
Widzi­my czas życia niejas­no, a ser­ce odziane w po­korę, ono jed­no znaj­dzie na wszys­tko, właściwą dla siebie porę... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 października 2010, 08:52

Gdy dom twej duszy w niebie, nie dla ciebie naj­pros­tsze z ludzkich dróg.
Spójrz... via do­loro­sa, tam krzyżem ślad na ziemi zos­ta­wił ci twój Bóg. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 23 października 2010, 09:14

Nasz pierwszy walc

Spadła z nieba marzeń gwiazda
Spójrz ak­sa­mit się kołysze
Blas­ku smu­ga dźwięk ten skradła
I przer­wała mroczną ciszę

Marzeń sen­nych karuzela
Mlecznej dro­gi mknie śladami
Tęsknych tonów dźwięk rozdziera
Mrok ciem­ności między nami

Niebo nag­le się otwiera
Ma­gią dłoni twej wzniesionej
Gwiazd [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 października 2010, 09:33

Gdy mo­ja dusza zabłądzi bu­jając zbyt wy­soko w obłokach,
nie ro­zumu la­tar­nia, lecz twe­go ser­ca gwiazda,
wskaże jej drogę powrotu... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 października 2010, 15:40

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne