giulietka, teksty z sierpnia 2011 roku

14 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Próbu­jemy wyczy­tać przyszłość z ręki, za­pomi­nając o przeszłości wy­pisa­nej na twarzy. 

aforyzm
zebrał 122 fiszki • 31 sierpnia 2011, 10:18

Jarzębinowa tancerka

Jest we mnie cicha droga
sta­ry ka­mien­ny most
a nad nim pochy­lona
jarzębi­nowa tancerka
ciem­na wstęga rzeki
wto­piona w jej oczu tło
i wo­dy kusząca toń
co wdziera się do serca

A po dru­giej stronie
mgła na wrzosowisku
snu­je o zmie­rzchu opowieść
o la­ta ko­lorach zgubionych
sączy się walc cichutko
księżyc pochy­la skroń nisko
lus­trem wo­dy czy wdziękiem
tan­cerki uwiedziony 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 30 sierpnia 2011, 17:20

Małe woj­ny za­bijają w nas wiel­kich ludzi. 

aforyzm dnia z 7 lutego 2013 roku
zebrał 151 fiszek • 29 sierpnia 2011, 09:07

Przechowalnia

Poskładałam dokładnie
wszys­tkie słowa
niech śpią
pa­piero­wym snem
na dnie serca

jeszcze zmieści się tam
tęskno­ty połowa
i garść popiołu
po słowach rzu­canych na wiatr

resztka uczuć
których uk­ryć się już nie da
za wyznaniami
co nie mie­szczą się
w wierszach 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 sierpnia 2011, 09:48

Dogorywanie

Za­mykasz mi smut­ne oczy wyb­lakłymi od łez motylami
na łące przek­witłych marzeń nieważkość ciał nas kołysze
bez­sze­les­tnie ba­wimy się jeszcze lek­kich słów dmuchawcami
ciepły wiatr naszych wes­tchnień epi­log na skro­niach pisze

Psze­niczne źdźbła złoto­sen­ne we włosy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 sierpnia 2011, 11:26

Woskowy pocałunek

Przychodzę o świcie
jak fala
która zniknie
nim sto­py obmyje
Nie dot­knę już brzegu
ustami
do skały twoich ramion
nie dotrę
Lecz nim zniknę
wygładzę kamienie
o które perły
snów naszych rozbijesz
I zam­knę w pułap­ce bursztynu
słowa
które na dnie niepamięci
ukryję
nim żywiczny pocałunek
je dotknie 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 26 sierpnia 2011, 13:32

Pszeniczna kołysanka

Od­chodzi­my niewidzialnie
jak lato
bez niepot­rzeb­nych pożegnań
i tyl­ko to niebo nad na­mi
wciąż tak upar­cie niebieskie
jak­by ktoś nocą chabrom
esen­cję barw odebrał
jak­by świt pi­jany wciąż snem
skradł z twych oczu
błęki­ty królewskie

Od­chodzi­my tak nagle
jak słońcem
wy­palo­ne w nas popołudnia
zas­ty­gamy chłodem zaklęci
jak prze­mieniona w szron rosa
niepot­rzeb­ni i puści do głębi
jak wys­chnięta studnia
bez­na­miętnym do­tykiem żniwiarza
ści­namy złocis­te istnienie
doj­rzałego kłosa 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 19 sierpnia 2011, 10:19

Sen o lataniu

A kiedy płon­ne lato
do cna w nas się wypali
i zgasną słów pochodnie
w upal­ne no­ce szeptane

nie będziesz miał odwagi
przechy­lić lo­su szali
gdy nas roz­dzieli chłodem
mgieł wątpli­wości ściana

Nie pat­rzysz na mój brzeg
gdzie słońce w nas dogorywa
kładąc na naszych ustach
pa­lec najdłuższym cieniem

O świ­cie ta­jem­na siła
w two­je stro­ny mnie wzywa
i już rozkładam skrzydła
i roz­bi­jam o głaz milczenia 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 sierpnia 2011, 09:38

Od­chodząc od zmysłów nie ogląda­my się za rozsądkiem. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 17 sierpnia 2011, 11:14

Po śladach na widnokręgu

Słońce wciąż zmienia drogę
Którą do nas powraca
Choć co­raz mniej światła
W sza­rości dni nam się zdarza
Im szyb­ciej się oddalam
Tym bar­dziej cień twój się skraca
I gasną oczu świece
Na codzien­ności ołtarzach

I choć uto­pię światło
W kot­li­nie rozpaczy
Zat­rzasnę og­ro­du snów bramę
W ko­ronie drzew niebo ukryję
Kiedyś przes­ta­nie padać
Mgła drogę mi wyznaczy
Wrócę wy­gasłych lamp mostem
Na brzeg błękit­nej rzeki
Tam słońce mo­je ożyje 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 16 sierpnia 2011, 10:21

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]