giulietka, teksty z sierpnia 2015 roku

21 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

okupiony

niech się chmurzy
by­le tyl­ko nie nocą
kiedy błądzę wzro­kiem za tobą
za­mykając us­ta tęsknocie
opuszka­mi na pa­cior­kach różańca

ławicą gwiazd
każdy od­dech mój łowisz
i nim zasnę
osiero­cone sny bie­rzesz w jasyr
a ja nie chcę ich oswobodzić

gdy noc za­cis­ka dłoń na wskazówkach
od­ma­wiając posłuszeństwa zegarom
pow­tarzam na pal­cach two­je imię
jak os­tatnią mod­litwę skazańca 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 sierpnia 2015, 12:07

przezroczysty

chciałam opi­sać ci niebo
i ciszę na moim brzegu
ale tej no­cy zły wiatr
zga­sił w źre­nicach mi gwiazdy
i słowa drżą jak pochodnie

otu­liłam się szczelnie
w moją gra­natową samotność
i czekam

nikt nie wie ile słońc
muszę w dłoniach zatopić
za­nim wrócę tu szeptem
i zno­wu skradnę ci oddech 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 sierpnia 2015, 11:33

bliżej niż można pomyśleć

opar­ta ple­cami o skałę
da­leko wy­biegam wzrokiem
choć piasek przy­kuł mi stopy
ciągle skrzyd­la­te mam serce

to nic
że dzieli nas wszystko
co tyl­ko dzielić może

ocieram się niemal rzęsami
o skra­wek błękit­nej koszuli

na dru­gim brze­gu drży słońce
jak dłoń co za­pala świecę
uśmie­cham się
już nie tęsknię 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 sierpnia 2015, 11:08

kropla w morzu

szko­da że nie da się zapomnieć
do połowy
tak jak się wchodzi do rzeki
lub cze­ka na drew­nianym pomoście
zos­ta­wiając za sobą słowa
jak ka­mienie w wodę wrzucane

a potem
niech choćby wiatr
czy­ta nas od des­ki do deski

od­kry­wając nasze historie
w no­ce ka­piące od gwiazd
bo­symi sto­pami pisane 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 sierpnia 2015, 11:33

nie jest mi kolorowo

ten skra­wek nieba
co mi po to­bie pozostał
z każdym dniem
kruszy się i pęka
na zielo­ne skrzydła tęsknoty
osy­puje się białych no­cy popiół

jeszcze tlisz mi się fiole­tem na rzęsach
gdy za­nurzam twarz we wrzosowiskach

a lato
jest ta­kie łaskawe
żeby usychać z tęsknoty 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 sierpnia 2015, 11:19

biała tęcza

choć jeszcze tli się w nas lato
ucichły bez stóp naszych trawy
pob­ladły tęsknotą łąki
i pusto
i cicho wokół

odeszłam
lecz po two­jej stronie
wi­duję wciąż słońca zachody

i choć do­gasa niebo
od świateł na twoim brzegu
nie mogę oder­wać wzroku 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 sierpnia 2015, 10:05

ciała niebieskie

wy­bacz mi
że zbyt długo
chciałam cię nad ziemią zatrzymać

dziś już wiem
nie za­puści korzeni
ten kto urodził się w gwiazdach

no­ce są co­raz dłuższe
a ja już tęsknię za słońcem

są sny z których też trze­ba odejść
lecz jak najciszej
na palcach 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 sierpnia 2015, 10:00

wypisany na moich nadgarstkach

sen się kończy
tracę po­woli cię z oczu
w osiero­cone powieki
słońce wbi­ja mi drzazgi

jak relikwie
przecho­wuję w pamięci
nasze blaknące ślady

na­wet na niebie
jest pełno blizn
kiedy od­trąca gwiazdy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 sierpnia 2015, 09:23

po wewnętrznej stronie powiek

szept kroków za­pisa­ny na schodach
szum gwiazd zaklęty w melodię
za­pom­niana w po­lu kapliczka
przy której ser­ce klęka

li­niami papilarnymi
na rękach mam wyszy­te twe imię
więc jak miałabym zapomnieć

a jed­nak bra­kuje mi słów
gdy py­tasz mnie
czy pamiętam 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 sierpnia 2015, 09:07

jutro o tej samej porze

żałuję
że czas nie jest jak morze
nie pot­ra­fi się cofać
w głąb siebie

a mi­mo to
wieki temu
przechadzam się w to­warzys­twie aniołów
po naszym be­zimienym moście

i czekam
nasłuchując próśb rzeki
na­wet jeśli nie przyjdziesz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 sierpnia 2015, 09:24

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne